NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Duurzaamheid
"Het verduurzamen van onze sector is belangrijk."
Duurzaamheid
bij HOCHTIEF

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een kernwaarde binnen de bedrijfsvoering van HOCHTIEF. Hoe dragen wij met onze projecten bij aan een goed evenwicht tussen mens, het milieu en de economie en waarborgen we het leefklimaat voor toekomstige generaties? Daarom is dit voor HOCHTIEF een van de fundamentele kernwaarden, zoals ook impliciet verwoord in ons motto “bouwen aan de wereld van morgen”. Als HOCHTIEF werken we op innovatieve en toekomstgerichte wijze samen, met oog voor de dag van morgen.

Duurzaamheid bij HOCHTIEF

Onze duurzaamheidsinitiatieven

HOCHTIEF brengt zijn zorg om duurzaamheid in de praktijk met behulp van verschillende initiatieven, en de CO2- prestatieladder is hier een voorbeeld van. De ladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven in Nederland helpt bij het structureel reduceren van de CO2-uitstoot. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. HOCHTIEF is zich door deze ladder bewust van haar CO2 footprint en hecht veel waarde aan het reduceren van deze footprint. Dit doen wij op twee manieren; een is door meer elektrische auto’s op te nemen in ons leasewagenpark. En ten tweede kijken wij vanuit HOCHTIEF hoe wij gezamenlijk met de sector de keten kunnen veranderen. In 2019 is de CO2-uitstoot per FTE echter gestegen ten opzichte van 2018. De onderbouwing van deze stijging wordt verder toegelicht nieuwsbrief

Met het CO2-reductie programma wat wij vanuit HOCHTIEF hebben opgesteld en welke wij in samenwerking met onze partners op ons project Zuidasdok uitvoeren, monitoren we onze CO2 footprint. Bij nieuwe aanbestedingen onderscheiden we ons op een positieve manier op dit thema en CO2-reductie, waarbij we ondersteund worden door het rekenprogramma DuboCalc. Dit is een methode om de milieueffecten van een bepaald materiaal of bouwwerk te berekenen. Hiermee wordt de gehele levenscyclus van het project meegenomen, zodat een reële milieu kosten indicator kan worden berekend.

Naast de publicaties hierboven aangegeven zijn onze documenten terug te vinden op de SKAO website. 

Green Deal Duurzaam

Op 17 januari 2017 heeft HOCHTIEF een handtekening gezet onder de “Green Deal Duurzaam GWW 2.0”. Met deze handtekening ondersteunen wij het doel van deze deal: het borgen van duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure én het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Duurzaam werken moet een integraal onderdeel zijn van alle infrastructurele projecten. Samen met andere marktpartijen en opdrachtgevers leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van onze sector.

Joris van Huet

Mail Joris!

Meer weten? Neem gerust contact op.
Joris van Huet
Duurzaamheidsmanager