NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Veiligheid
"Iedereen weer gezond thuis."
Veiligheid
bij HOCHTIEF

Veiligheid

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, samenwerkende partijen en de omgeving vormen de belangrijkste drijfveren van HOCHTIEF. Wij borgen alle veiligheidsaspecten binnen ons managementsysteem en streven naar een proactieve veiligheidscultuur. Daarnaast nemen we deel aan belangrijke initiatieven op dit gebied en wordt veiligheid binnen HOCHTIEF beloond.

Veiligheid en gezondheid: bepalende factoren

HOCHTIEF neemt de verantwoordelijkheid voor veiligheid

Eén van de maatregelen die HOCHTIEF neemt op het gebied van veiligheid is door ons managementsysteem conform ons ISO 45001 certificaat in te richten. Met regelmaat worden wij zowel door ons eigen interne “Occupational Safety, Health and Environmental Protection (OSHEP) Center” gecontroleerd als door externe auditeurs, op het nakomen van onze verantwoordelijkheid op verschillende gebieden. Daarnaast spreken wij meerdere keren per jaar binnen de “HOCHTIEF-familie van West-Europa” met elkaar over veiligheidsprestaties en de lessen die wij bij onze projecten geleerd hebben en wordt er ruimte gemaakt voor veiligheidsinitiatieven en –beloningen. Met het digitale managementsysteem borgen en delen wij deze kennis op een gebruikersvriendelijke manier met al onze medewerkers, zodat iedereen continu op de hoogte is van wat er aan de hand is op het gebied van veiligheid.

Veiligheid eisen van onszelf en onze partners

Veiligheid staat bij HOCHTIEF hoog in het vaandel, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers en onderaannemers. Niet alleen van onszelf, maar ook van onze partners eisen wij de maximaal haalbare veiligheidsmaatregelen en dezelfde veiligheidscultuur in het hele bouwproces. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor deze kernwaarde en dit doen wij door iedereen bewust te maken van dit belang. Alle werknemers van HOCHTIEF nemen dan ook regelmatig deel aan relevante trainingen en opleidingen. In onze zakelijke contracten worden speciale voorwaarden gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en integriteit, waarnaast de onderaannemers worden betrokken in het vaststellen van de risico’s en te nemen maatregelen voorafgaand van de start van de werkzaamheden. Onze bouwplaatsen houden wij netjes en zorgen wij voor goede logistiek. Zo kunnen wij onder meer laten zien dat wij bij HOCHTIEF alle veiligheidsaspecten zeer serieus nemen. Bij het werken op de bouwplaats worden onze medewerkers voorzien van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen, de juiste veiligheidsinstructies en actuele opleidingen. Dat alles met maar één doel: iedereen aan het einde van de werkdag weer gezond thuis.

Dorinda Posthuma

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op.
Dorinda Posthuma
HSSE Manager