NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Omgevingsmanagement
"Belangrijk is oprechte interesse en belangstelling."
Omgevingsmanagement
bij HOCHTIEF

Omgevingsmanagement

Zonder omgevingsmanagement heeft geen enkel infrastructuurproject in Nederland een kans van slagen. Er zijn voldoende voorbeelden uit het verleden waar de omgeving niet genoeg werd meegenomen in het project en waardoor de werkzaamheden zijn uitgelopen. Om een project efficiënt in haar omgeving te kunnen realiseren, zul je intensief in contact moeten zijn en blijven met de omgeving.

Wat houdt omgevingsmanagement in?

Infrastructurele projecten van HOCHTIEF

Bij de infrastructurele projecten en tenders waar HOCHTIEF in Nederland aan werkt, wordt rekening gehouden met het creëren en behouden van draagvlak naar de omgeving. Draagvlak is een mooi woord, maar wat wordt hieronder verstaan? Rekening houden in je tender of project met belangen van omwonenden, bedrijven, reizigers en automobilisten, maar ook met overheidspartijen, verenigingen en stichtingen. Hierbij is het belangrijk dat al deze partijen op een effectieve manier betrokken worden bij het project.

Betrokkenheid kan gaan om de kleine dingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het van tevoren informeren van mensen over de werkzaamheden. Maar soms gaat het over grotere zaken, waarbij je ervoor kiest om stakeholders te laten participeren in je ontwerp en samenwerking centraal staat. Ook kan het bijvoorbeeld voor het draagvlak nodig zijn een andere werkmethodiek te kiezen, die minder overlast voor de omgeving oplevert, maar een grotere financiering voor onze projecten behoeft. 

Neem bijvoorbeeld het indraaien van palen versus het heien van palen. Belangrijk is dat je oprechte interesse en belangstelling hebt voor de omgevingspartijen en serieus bekijkt of je hier wat mee kunt doen binnen het project.

De waarde van omgevingsmanagement

Hoewel het lijkt alsof omgevingsmanagement puur ten behoeve van de omgeving komt, is dit in de praktijk niet altijd waar. Door betrokkenen vroeg te betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van een project, kan een extra impuls worden gevormd voor de kwaliteit waarbij versnellingskansen te creëren zijn. HOCHTIEF heeft in het verleden veel verschillende omgevingsstrategieën ontwikkeld voor verschillende projecten. Ontdek alles over omgevingsmanagement in onze verschillende projecten.

Duarte van Gijzelen

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op!
Duarte van Gijzelen
Communicatie & Omgevingsmanager