NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Onderhoud
"Investeren waarborgt goed presteren."
Onderhoud
bij HOCHTIEF

Met onderhoud bereikt HOCHTIEF “value voor money” voor onze klanten. Wij ontwikkelen geoptimaliseerde oplossingen over de gehele levenscyclus. Naast “value voor money” realiseren wij zo ook een hoogwaardige kwaliteit en een hoge beschikbaarheid voor de weggebruiker. Onze betaling is gebaseerd op de levering van een dienst, een prestatie. Het feit dat wij in het project investeren waarborgt dat wij goed presteren en ook op de lange termijn de juiste kwaliteit leveren.

Onderhoud als onderdeel van het SAAone project

Design, Build, Finance en Maintain

Bij SAAone: Amsterdam - Almere, een DBFM project (Design, Build, Finance en Maintain), zijn wij verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het project. In juli 2017 is de realisatiefase van het project afgerond en de exploitatiefase gestart. Onder exploitatie valt het beheer en onderhoud, het monitoren en de facilitaire dienstverlening van het gerealiseerde project. SAAone ontvangt van Rijkswaterstaat een beschikbaarheidsvergoeding. Met deze vergoeding worden de leningen afgelost van het bankenconsortium en wordt het projectonderhoud betaald. Om de volledige beschikbaarheidsvergoeding te ontvangen, zorgen we voor een maximale beschikbaarheid van het traject. Bij niet-beschikbaarheid als gevolg van schades door degradatie (afbraak van het materiaal), worden we gekort op de vergoeding.

Wij ontvangen vooraf een vastgestelde hoeveelheid Voertuig Verlies Uren (VVU) waarin we het routine- en het groot projectonderhoud kunnen uitvoeren. Als we dit aantal uren overschrijden, worden deze extra VVU’s afgerekend met Rijkswaterstaat, wat ten koste gaat van de beschikbaarheidsvergoeding

Planmatig onderhoud is zeer belangrijk

Het is daarom van belang dat het onderhoud van projecten, zowel routineonderhoud als grootonderhoud, planmatig wordt uitgevoerd. Met het goed uitvoeren van het routineonderhoud wordt de kwaliteit van het areaal op het juiste niveau gehouden en voorkomen we onverwachte schade door degradatie. Daarnaast kunnen we met het routineonderhoud sturen op de optimale levensduur van de verschillende assets en kan (vervangend) grootonderhoud zoals gepland plaatsvinden.

Een voorbeeld hiervan is voegconstructie-onderhoud. Voegen worden jaarlijks geïnspecteerd op gebreken en als nodig gereinigd. Door regelmatige schoonmaak voorkomen we dat de voegen vervuilen en vervangen moeten worden. Ook geeft regelmatige inspectie goed inzicht in het gedrag van de voeg en wordt plotseling falen van de voeg voorkomen en daarmee ook kortingen op de beschikbaarheidsvergoeding.

Met de juiste afstemming en combinatie van routineonderhoud alsook grootonderhoud streven we voortdurend naar een optimale afweging met betrekking tot de levenscyclus. Daar waar het asfalt nog een aantal jaren moet voldoen, worden meer preventieve maatregelen genomen dan aan het asfalt dat het komende jaar volledig vervangen wordt. Daarnaast inspecteren we het betreffende asfalt continu, zodat dit niet degradeert en blijft voldoen aan de contractuele eisen.

Jeroen van Rijn

Mail Jeroen!

Wil je meer weten over onderhoud, neem gerust contact op.
Jeroen van Rijn
Technisch manager