NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

GelreGroen
GelreGroen
ViA15 - A12/A15 Ressen – Oudbroeken

Het project ViA15 omvat het doortrekken en verbreden van de A15 op 23 km met een aansluiting op de bestaande A12. De A12 wordt tevens op 11km verbreed. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2022-2024 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Brug

Onderdeel van het project is de bijna 2,5 km lange nieuwe brug over het Pannerdensch kanaal. Een icoon in het landschap met een zeer bijzonder ontwerp waarbij rekening is gehouden met de omgeving. Onder de brug komt een fiets- en wandelpad te hangen met in het midden een uitzichtpunt waar men kan uitkijken over het prachtige landschap. Naarst deze brug zijn ook nog 45 nieuwe kunstwerken en 15 bestaande kunstwerken onderdeel van het project. GelreGroen is ook verantwoordelijk voor het onderhoud tijdens de realisatie en 20 jaar na realisatie. GelreGroen is een samenwerking van Dura Vermeer, BESIX, HOCHTIEF, John Laing en Van Oord.

Natuur inclusief ontwerp

De naam GelreGroen refereert aan een natuurinclusief ontwerp van deze nieuwe wegverbinding, waarbij Groen staat voor zorgzaamheid richting de omgeving met als doel; tevreden bewoners, natuurorganisaties, weggebruikers en bestuurlijke stakeholders. Zo worden er zonnepanelen geplaatst, nestplaatsen voor vogels gecreëerd, insectvriendelijke bermen aangelegd en ontstaat er een netwerk van poelen voor padden, kikkers en salamanders. Op deze manier proberen we een goede balans tussen voordelen voor de weggebruiker en ruimte voor de natuur te waarborgen.

Met behulp van het rekenprogramma DuboCalc heeft GelreGroen gedurende de aanbesteding de milieu impact van het project berekend over de gehele levenscyclus. GelreGroen heeft gestreefd naar een zeer lage en ambitieuze MKI (Milieu Kosten indicator) waarde. Dit loopt als een rode draad door het project; van een geoptimaliseerd ontwerp, het reduceren en hergebruik van materialen als ook het verlengen van de levensduur en de vermindering van transport bewegingen bijvoorbeeld.

 

GelreGroen en Rijkswaterstaat zijn momenteel nog in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over het desbetreffende Tracé Besluit.

 

 

 

 

 

 

 

Kerngegevens

 

Project

Opdracht voor het ontwerp, de realisatie, financiering, het beheer en onderhoud van een deel van de autosnelweg A15 en A12

Contractwaarde

> EUR 1 miljard

Contractduur

Ca. 24 jaar

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu van het Koninkrijk der Nederlanden; Rijkswaterstaat

Combinatie

GelreGroen B.V.

Betrokken bedrijven

HOCHTIEF PPP Solutions (40%)

John Laing Investments Limited (40%)

Dura Vermeer Groep N.V. (10%)

N.V. BESIX Group S.A. (10%)

Bouw

HOCHTIEF Infrastructure GmbH (25%)

Dura Vermeer Divisie Infra B.V. (25%)

N.V. BESIX Group S.A. (25%)

Van Oord Nederland B.V. (25%)

Onderhoud

HOCHTIEF PPP Operations GmbH (25%)

Dura Vermeer Divisie Infra B.V. (25%)

N.V. BESIX Group S.A. (25%)

Van Oord Nederland B.V. (25%)

Paolo Geursten

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op en we zullen je bericht zo snel mogelijk beantwoorden.
Paolo Geursten
Financieel Directeur GelreGroen